Ter­mi­ne Kon­zer­te

08. Dezem­ber 2020

Bie­le­feld

Schul­kon­zert - abge­sagt!

11. Dezem­ber 2020

20:00

Köln, Bal­lo­ni Hal­len

JJO NRW feat. Sil­via Dro­ste & Fre­de­rik Köster - abge­sagt!  

21. Mai 2021

Köln

Altes Pfand­haus

29. Mai 2021

Kon­zert Wer­ner Richard - Dr. Carl Dör­ken Stif­tung

20. Juli 2021

Kon­stanz

Chor­pro­jekt “Sacred Con­cert” & “Da Pacem”